Znanstveni skup o 500. obljetnici smrti Marka Marulića

U povodu 500. godine od smrti Oca Hrvatske Književnosti, koja se navršava 5. siječnja 2024., Institut za hrvatski jezik i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu organizirat će znanstveni skup Povijest hrvatskoga jezika i digitalno doba – o 500. obljetnici smrti Marka Marulića. Skup će se održati 21. i 22. studenoga 2024. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u kompleksu Croatrium s dvoranom Judita kao središnjim mjestom.

Predviđene su sljedeće tematske cjeline:

 • Marulićev hrvatski jezik
 • Marulićeva djela: tematika, kulturno-povijesni i suvremeni kontekst
 • Marulićevi suvremenici i njihova djela
 • Marulićevi prethodnici i uzori
 • Zbirke Marulićevih djela u Europi
 • Marko Marulić u obrazovnome procesu
 • Mrežni izvori: povijest hrvatskoga jezika i suvremeni hrvatski jezik
 • Izazovi digitaliziranja jezičnih izvora
 • Izazovi opisivanja digitaliziranih jezičnih izvora
 • Digitalni jezični izvori u obrazovnome procesu.

Uz predložene teme prihvaćaju se i druga izlaganja koja odgovaraju naslovu skupa.

Plenarna izlaganja održat će: Neven Jovanović (Butar in stampa – Marulićeva mletačka pisma kao put prema tisku),  Ivan Lupić (Marulić i žensko pismo), Milica Mihaljević (Dijakronija u sinkroniji u digitalno doba) i Petra Bago (Rječnici i gramatike u doba digitalne transformacije).

Molimo vas da ispunjenu prijavnicu pošaljete elektroničkom poštom Sanji Perić Gavrančić (speric@ihjj.hr) ili Kristianu Lewisu (klewis@ihjj.hr) do 1. svibnja 2024. godine. Svi će sažetci biti recenzirani jednostruko slijepom recenzijom. Obavijest o prihvaćanju sažetaka sudionici će dobiti do 20. lipnja 2024. godine. Radni su jezici skupa hrvatski i ostali slavenski jezici te engleski jezik.

Za sudjelovanje na skupu ne naplaćuje se kotizacija.

Programsko-organizacijski odbor: Vuk-Tadija Barbarić, Željka Brlobaš, Irena Galić Bešker, Marijana Horvat (predsjednica), Željko Jozić, Sofija Klarin Zadravec, Kristian Lewis, Ante Livajić, Sanja Perić Gavrančić, Kristina Štrkalj Despot

prijavnica

 

On the occasion of the 500th anniversary of the death of Marko Marulić, the Father of Croatian Literature, (January 5th, 2024), the Institute for the Croatian Language and the National and University Library in Zagreb invite you to a scientific conference History of the Croatian Language and the Digital Age – Commemorating the 500th Anniversary of Marko Marulić’s Death. The conference will take place on 21st and 22nd November 2024, at the National and University Library in the Judita Hall (Croatrium).

The main topics of the conference are:

 • Marulić’s Croatian language
 • Marulić’s works: themes, cultural-historical and contemporary context
 • Marulić’s contemporaries and their work
 • Marulić’s predecessors and influences
 • Collections of Marulić’s works in Europe
 • Marko Marulić in the educational process
 • Online resources: history of the Croatian language and contemporary Croatian
 • Challenges of digitizing linguistic resources
 • Challenges of describing digitized linguistic resources
 • Digital linguistic sources in the educational process

Other topics related to the conference are also welcome.

The keynote speeches will be delivered by: Neven Jovanović (Butar in stampa – Marulić’s Venetian letters as a path towards printing), Ivan Lupić (Marulić and female writing), Milica Mihaljević (Diachrony in synchrony in the digital age), and Petra Bago (Dictionaries and grammars in the era of digital transformation).

Please send the completed registration form via email to Sanja Perić Gavrančić (speric@ihjj.hr) or Kristian Lewis (klewis@ihjj.hr) by May 1st, 2024. All abstracts will undergo a single-blind review process. Participants will be notified of the abstract acceptance by June 20th, 2024.

There is no registration fee for participation in the conference.

Organising Committee: Vuk-Tadija Barbarić, Željka Brlobaš, Irena Galić Bešker, Marijana Horvat (president of the Organising Committee), Željko Jozić, Sofija Klarin Zadravec, Kristian Lewis, Ante Livajić, Sanja Perić Gavrančić, Kristina Štrkalj Despot

Languages: Croatian, all Slavonic languages and English                                                                                                                

registration form